Over ons

De samenwerking in Bee-Xperts, tussen Kees Verrips van Imkerij de Werkbij en Leo Gensen van de Wijkse Imker is méér dan het bundelen van kennis en ervaring!

Een belangrijke bindende factor voor de samenwerking is de gezamenlijke ambitie van beide bedrijven: Duurzaam Ondernemen!

Duurzaam ondernemen betekent ondernemen met oog voor welvaart (Profit) en welzijn van mensen (People) en respect voor natuur en milieu (Planet).

Voedsel is één van de belangrijkste basisbehoefte van de mens en een belangrijke pijler onder onze welvaart.

Profit:
Om onze welvaart vast te houden en te garanderen voor onze kinderen is meer innovatie, beter onderwijs (bewustwording) en vergroening van de economie nodig.

  • Innovatie
  • Onderwijs
  • Vergroening.

People:
Je gewaardeerd voelen en kunnen bijdragen aan de maatschappij zorgen voor levensvreugde. Kees en Leo vinden het daarom belangrijk dat ook voor mensen met een beperking of maatschappelijke achterstand een plek is binnen hun bedrijf.

Planet:
Onze biodiversiteit verarmt. Monocultuur in de buitengebieden en tegeltuinen in de woonwijken zorgen voor voedselproblemen bij insecten. Veel voorlichting is nodig op dit gebied, om bewustwording te vergroten.

Duurzaam ondernemen is voor ons: “Je bewust zijn, dat je alles in bruikleen hebt en je daarbij afvraagt hoe je het terug geeft