Bestuiving

Er zijn verschillende manieren waarop de bloemen van planten bestoven kunnen worden:

Zelfbestuiving:
Buurbestuiving:
Kruisbestuiving:

Bij alle drie de bestuivingsvormen vervullen bijen een grote rol.